Algemene vragen


Verhuur vindt plaats op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (paspoort , rijbewijs of Europese identiteitskaart).

Klik hier om alle huurvoorwaarden te bekijken.
De materialen worden tegen een vastgestelde dagvergoeding verhuurd (zie prijslijst).

De prijzen zijn inclusief 21% btw. Naast deze vergoeding wordt een borgsom (contant of vooraf op rekening) in rekening gebracht. Dit bedrag ( tussen € 100-200,-) wordt aan de huurder terugbetaald als het gehuurde materiaal in goede staat ,schoon en droog wordt teruggebracht. Het huurbedrag en de borgsom dienen bij afhaal te worden betaald. Betaling per bank of giro is ook mogelijk mits het totale bedrag voor de evenementdatum op onze bankrekening is bijgeschreven. Indien de materialen niet contant worden afgerekend of het bedrag niet tijdig is overgemaakt kan de huurder geen aanspraak maken op het gebruik van de materialen. Zijn verplichting tot betalen blijft onverlet van kracht. Bij DEPA is het tot op heden niet mogelijk om te pinnen.

De huurder dient de materialen op de afgesproken tijden op te halen en terug te brengen. Indien de huurder deze afspraken niet nakomt zullen de kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de huurder komen. Bij te laat teruggebracht materiaal wordt het aantal dagen overschrijding in rekening gebracht.

Het materiaal zal bij uitgifte en bij teruggave door huurder en verhuurder gezamenlijk worden gecontroleerd. Het gehuurde materiaal moet weer schoon en droog worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
U kunt ervoor kiezen om de materialen door ons te laten bezorgen en/of ophalen. U betaalt bij aflevering de huurprijs en een borgsom van ongeveer € 100-200,- (of de borgsom zoals overeengekomen in het contract). Indien alles compleet, droog en netjes is ingepakt krijgt u de borg weer retour.

Hierbij komen de transportkosten voor het bezorgen en het weer ophalen:

Voorrijkosten 2 x € 32,50
Km.kosten 4 x Afstand x € 0,81 per km.

Indien wij in verband met uw keuze van materialen met meerdere trekkende voertuigen moeten komen, worden de extra transportkosten aan u doorberekend. U dient zelf mee te helpen bij het lossen en laden en voor een goede los/laadplaats zorg te dragen. Indien wij bij het bezorgen langer dan 30 minuten los/laadtijd nodig hebben als gevolg van het niet nakomen van de bovenstaande afspraak moeten wij u de extra tijd doorberekenen ( € 45,- per uur per persoon). De bezorg- en ophaalprijzen zijn dagprijzen. U kunt de attracties ook door ons personeel laten op- en afbouwen. De kosten hiervoor zijn € 45,- per persoon, per uur of gedeelte van een uur.

Let op: Schade aan, met of door het gehuurde materieel dan wel schades ontstaan tijdens transport onder regie van de verhuurder zijn voor rekening en risico van de huurder, mits afgedekt door verzekering afgesloten bij verhuurder.
De mogelijkheid bestaat ook om de attractie(s) volledig (of gedeeltelijk) door ons te laten verzorgen. De attractie wordt gedurende 4 uur, tenzij anders vermeld, door personeel van DEPA Attractieverhuur begeleid. Tevens zullen wij de verzorgde attracties op- en afbouwen. (Voor de klimmuur en de tokkeltoren geldt dat de klant t.b.v. de op- en afbouw minimaal 4 personen moet leveren, anders worden deze kosten aan u doorberekend) Voor ieder extra draai uur betaalt u € 45,- per verzorgde attractie. Behalve klimtoren en tokkelbaan deze kosten € 180,- per extra draai uur.

Voorrijkosten 2 x € 32,50
Km. kosten 2 x Afstand x € 0,81 per km. vooraf vastgelegd.

Indien wij in verband met uw keuze van attracties met meerdere trekkende voertuigen moeten komen, worden de extra transportkosten aan u doorberekend. Tevens hoeft u bij deze mogelijkheid geen borg te betalen.
Annulering

Bij annulering van een bestelling c.q. reservering gelden de volgende regels:

  • tot 1 maand voor de afhaaldatum geen kosten,

  • vanaf 1 maand tot 7 dagen voor de afhaaldatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht,

  • vanaf 7 dagen voor de afhaaldatum wordt 100% van het huurbedrag in rekening gebracht.

Verzekering
U kunt de materialen verzekeren tegen alle plotselinge en onvoorziene materiele beschadigingen als gevolg van een van buiten aankomend onheil. De verzekering is uitsluitend van kracht, indien er een geldige, door de huurder ondertekende huurovereenkomst voor aanvang van de huurperiode is opgemaakt. De kosten voor deze verzekering bedraagt 15% over het totale huurbedrag met een minimum van € 5,-.

Het eigen risico bedraagt € 150,-

Bij diefstal of vermissing bedraagt het eigen risico afhankelijk van de attractie minimaal € 700,- .

Bij diefstal of vermissing zonder verzekering wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.

Opzettelijke schade door onjuist gebruik of onjuist beheer van de materialen valt buiten de verzekering.
Het is de huurder verboden:
  • De materialen aan derden in gebruik af te staan, het te bezwaren, te verhuren of te verkopen.
  • De materialen geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover het gaat om uitwisseling van de gebruikelijke accessoires.
  • Enige reparatiehandeling aan het materiaal uit te voeren of uit te laten voeren.
Bij strandverhuur wordt per opblaasbare structuur € 50,- extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Voor kleine materialen bij strandgebruik wordt afhankelijk van de hoeveelheid ook extra schoonmaakkosten vanaf € 50,- in rekening gebracht.

Als deze kleine materialen zandvrij worden ingeleverd worden deze kosten geretourneerd.

Staat uw vraag er niet bij?

Geen nood, u kunt ons altijd bellen of een email sturen. Onze mederwerkers staan u graag te woord.

Stel ons een vraag